Voedings- en dieetadvies | Diabeteseducatie | Tabakologie

Isabel Malfait

Banner 5

Diabeteseducatie

Als diabeteseducator zorg ik voor aangepast advies voor de regeling van uw diabetes.

Dit omvat niet alleen tips omtrent voeding, maar ook inzicht in het ontstaan van diabetes, de soorten medicatie, de mogelijke complicaties, het zelf meten van de glycemie en interpreteren van de waarden, het belang van beweging,... 

 

WAT IS DIABETESEDUCATIE?

Enkel een goed geïnformeerd persoon is in staat om zijn diabetes te regelen.

Juiste informatie neemt angst en vooroordelen weg ten opzichte van diabetes. Deze informatie is essentieel voor het bereiken van een goede behandeling.

We geven tijdens onze educatiesessies een infobrochure mee, waarin alle belangrijke onderwerpen voor u aan bod komen, zodat u dit ook na ons bezoek kan nalezen en een houvast heeft.

Wij geven de volgende educatie:

 • Wat is diabetes?
 • Bloedsuikerwaarden
 • Het meten van de glycemie
 • Hoe diabetes behandelen?
  • Voeding
  • Beweging
  • Rookstop
  • Medicatie (orale antidiabetica, incretines, insuline)
 • Inspuittechniek incretine / insuline
 • Hypoglycemie
 • Hyperglycemie
 • Complicaties op lange termijn
 • Voetzorg
 • Hba1c
 • Wat bij onderzoek/ opname in het ziekenhuis?
 • Rijbewijs
 • Reizen

 

VOORTRAJECT - ZORGTRAJECT - CONVENTIE

Voortraject:

Een patiënt heeft recht op educatie (volledig terugbetaald) binnen het voortraject als er aan volgende extra voorwaarden voldaan is:

 • De huisarts heeft een voortraject opgestart (nomenclatuurnummer 102852 werd aangerekend)
 • De patiënt heeft een voorschrift van de huisarts
 • De patiënt met diabetes type 2 behoort tot een subgroep die voldoet aan volgende criteria: leeftijd tussen 15 - 69 jaar EN cardiovasculair risico (= BMI > 30 en/of arteriële hypertensie)

Zorgtraject:

Het zorgtraject diabetes is er voor een specifieke groep van diabetespatiënten:

 • Onvoldoende controle bij maximale orale behandeling waarbij insulinebehandeling overwogen wordt (patiënt hoeft dus nog geen insulinebehandeling te hebben)
 • Behandeling met inspuitbare incretinemimetica
 • 1 of 2 insuline-injecties per dag

Bij opstart van het zorgtraject wordt een contract ondertekend door zowel de patiënt, de huisarts als de endocrinoloog.


Mensen binnen het zorgtraject hebben recht op heel wat voordelen, zoals:

 • volledig terugbetaalde raadplegingen bij hun huisarts en endocrinoloog
 • volledig terugbetaalde diabeteseducatie
 • gedeeltelijke terugbetaling bij de diëtiste en podoloog

NIEUW SINDS 1 MEI 2018:

De terugbetaling van het zelfzorgmateriaal (nl. glucosemeter, strips en lancetten) is er enkel nog op voorwaarde dat de patiënt behandeld wordt met insuline of incretine. Er is geen terugbetaling meer voor patiënten met orale antidiabetica binnen het zorgtraject. 

Uiteraard wordt er van patiënten met een zorgtraject verwacht dat zij een extra inspanning doen en samen met de huisarts en educator hun diabetes voldoende opvolgen.

Conventie :

 • Type 1 diabetes
 • Zwangerschapsdiabetes
 • Meer dan 2 insuline-injecties per dag nodig

Deze patiënten worden opgevolgd in het ziekenhuis.

Info en afspraken:

0477 29 43 86
info@nutrisa.be