Voedings- en dieetadvies | Diabeteseducatie | Tabakologie

Isabel Malfait

Banner 1

Algemene informatie rookstop

  • Wat mag men verwachten bij de tabakoloog?

Als tabakoloog ondersteun ik u bij het stoppen met roken. Ik help u op weg naar een rookvrij leven! 
Het traject dat we samen doorlopen, bestaat gemiddeld uit 8 sessies.

Eerste consultatie (1 uur):

De eerste sessie is een intakegesprek waarbij enkele algemene en medische gegevens worden bevraagd. De rookgeschiedenis wordt overlopen en de mate van verslaving wordt bepaald door middel van een vragenlijst.

Ook wordt gepeild naar uw motivatie en samen wordt een stopdag bepaald. 

Er wordt info gegeven over de mogelijke ontwenningsverschijnselen en hoe deze opgevangen kunnen worden (vb. via medicatie of nicotinesubstitutie zoals pleisters, kauwgom, zuigtablet,...).

Met een CO-meter wordt het gehalte aan koolstofmonoxide in uw uitgeademde lucht bepaald. Doorheen het traject zal u zien dat uw CO-gehalte reeds na een paar dagen rookstop spectaculair daalt. 

Tweede consultatie (30 min):

Deze afspraak vindt plaats op de stopdag zelf. Naast bepaling van uw motivatie en een CO-meting, wordt ook nog dieper ingegaan op de mogelijke ontwenningsverschijnselen. Samen zoeken we alternatieven om hiermee om te gaan. Ook de hoog risico situaties voor de komende periode worden overlopen (vb. feestjes, vakantie,...). 

 

Follow-up consultaties (30 min):

Deze vervolgconsultaties worden ingepland volgens steeds grotere intervallen over een periode van verschillende maanden. Peiling naar uw motivatie en CO-meting worden telkens uitgevoerd. Tijdens deze gesprekken komen de verschillende triggers aan bod.

Ook het belang van gezonde voeding en beweging wordt benadrukt in functie van een stabiel lichaamsgewicht. Omgaan met stress vormt eveneens een aandachtspunt. 

Eventuele medicatie of nicotinesubstitutie wordt afgebouwd en uiteindelijk stopgezet. 

Info en afspraken:

0477 29 43 86
info@nutrisa.be